Микробиологична диагностика

Микробиологична диагностика – включва изпитвания на материали от животни по микроскопски и културален метод за причинителите на американски гнилец и нозематоза по пчелите.

 

обратно